Σεμινάρια

Lifelong Learning Σε συνέχεια της προσφοράς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και σε συνεργασία με τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών προσφέρουμε από το Σεπτέμβριο 2013 πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD. Το πρόγραμμα απευθύνεται προς όλους τους αποφοίτους μας αλλά και σε όσους εργάζονται στο χρηματοοικονομικό τομέα ή/και γενικότερα ενδιαφέρονται για τα χρηματοοικονομικά.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των εργασιών των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Παράλληλα, και όταν κρίνεται αναγκαίο, τα σεμινάρια θα εμπλουτίζονται με θέματα που αφορούν τις γενικότερες χρηματοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν την περιοχή μας.

Θέματα Επόμενων Σεμιναρίων - 2017
Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017
Ημερ/νίες Διεξαγωγής:
08/09/2017 • 15/09/2017 • 22/09/2017 • 29/09/2017 • 06/10/2017 • 13/10/2017 • 20/10/2017 • 27/10/2017 • 03/11/2017 • 10/11/2017
Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) και η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)
Ημερ/νίες Διεξαγωγής:
16/10/2017 • 23/10/2017 • 30/10/2017 • 06/11/2017 • 13/11/2017 • 20/11/2017 • 23/11/2017 • 27/11/2017 • 07/12/2017 • 11/12/2017 • 18/12/2017
Χρήμα και Τραπεζική - Update 1
Ημερ/νίες Διεξαγωγής:
23/05/2017 • 30/05/2017 • 06/06/2017 • 13/06/2017 • 20/06/2017 • 27/06/2017 • 29/06/2017 • 30/06/2017
Σεμινάριο-εργαστήριο για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για Tραπεζικούς και επαγγελματίες (δεν υπολογίζεται για σκοπούς εγκυρότητας των Διπλωμάτων ΑΒΑ)
Ημερ/νίες Διεξαγωγής:
08/06/2017 • 12/06/2017 • 15/06/2017 • 22/06/2017