Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Ημερολόγιο

Περίοδος: ΣΕΠ 2018 - ΙΑΝ 2019
Περίοδος Γεγονός
21 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
24 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα Έναρξη Μαθημάτων
01 Οκτωβρίου, Δευτέρα Αργία - Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας
05 Οκτωβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
19 Οκτωβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
10 Δεκεμβρίου - 08 Φεβρουαρίου Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
17 Δεκεμβρίου - 25 Ιανουαρίου Περίοδος καταβολής δικαιώματος επανεξέτασης
21 Δεκεμβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα
07 Ιανουαρίου, Δευτέρα Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα
18 Ιανουαρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων
28 Ιανουαρίου - 01 Φεβρουαρίου Τελικές Εξετάσεις
Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2019
Περίοδος Γεγονός
08 Φεβρουαρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
11 Φεβρουαρίου, Δευτέρα Έναρξη Μαθημάτων
22 Φεβρουαρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
01 Μαρτίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
11 Μαρτίου, Δευτέρα Αργία - Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου, Δευτέρα Αργία - Εθνική Εορτή
01 Απριλίου, Δευτέρα Αργία - Εθνική Εορτή
19 Απριλίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα
06 Μαΐου, Δευτέρα Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα
06 Μαΐου - 24 Μαΐου Περίοδος καταβολής δικαιώματος επανεξέτασης
24 Μαΐου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων
27 - 31 Μαΐου Τελικές Εξετάσεις
03 Ιουνίου, Δευτέρα Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές