Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Μαθήματα

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του IBS Cyprus προσφέρει στην Κύπρο το πιο κάτω επαγγελματικό Πιστοποιητικό του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών - American Bankers Association:

Πιστοποιητικό Γενικής Τραπεζικής (BC)

Η επαγγελματική επιτυχία στηρίζεται αναπόφευκτα σε ένα αξιόλογο υπόβαθρο γνώσης των βασικών τραπεζικών αρχών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τραπεζικά θέματα πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα το ρόλο των τραπεζικών εργασιών στην οικονομία, ως επίσης και το σκοπό συγκεκριμένων τραπεζικών λειτουργιών. Η πλήρης κατανόηση του ρόλου των τραπεζών στο εθνικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και η επίδρασή τους στο σχηματισμό των αγορών και των οικονομικών αλλαγών αποτελεί αναπόφευκτο μέρος αυτού του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν και θα εξειδικεύσουν τις τραπεζικές γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα αποκτήσουν ένα αξιόλογο υπόβαθρο το οποίο είναι αναγκαίο για την επίτευξη της επαγγελματικής τους ανέλιξης. Αυτό το πιστοποιητικό είναι ιδανικό για όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους, νέους και υφιστάμενους, καθώς και σε απόφοιτους Λυκείου ή Πανεπιστήμιου που επιδιώκουν απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη, σε επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς αφού παρέχει τη δυνατότητα για λεπτομερή κατανόηση του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Κωδικός Μάθημα Διάρκεια (ώρες) Μονάδες
Μέρος Α΄
101 Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής 45 3
103 Γενική Λογιστική 45 3
533 Μάρκετινγκ 45 3
Μέρος B΄
531 Χρήμα και Τραπεζική 45 3
532 Νομοθεσία 45 3
536 Δανειοδότηση Επιχειρήσεων 45 3
537 Δανειοδότηση Ιδιωτών 45 3
655 Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική 6 0.5
Σύνολο 321 21.5