Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Ημερολόγιο

Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2021

Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 15 Μαρτίου Καθαρά Δευτέρα (Δημόσια Αργία)
Πέμπτη, 25 Μαρτίου Εθνική Εορτή
Πέμπτη, 01 Απριλίου Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 23 Απριλίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα
Δευτέρα, 10 Μαΐου Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα
Παρασκευή, 21 Μαΐου Τελευταία Μέρα Μαθημάτων
31 Μαΐου - 04 Ιουνίου Τελικές Εξετάσεις
Δευτέρα, 07 Ιουνίου Έναρξη Εγγραφών για Παλιούς και Νέους σπουδαστές

Περίοδος: ΟΚΤ 2021 - ΙΑΝ 2022

Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου Αργία - Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου Έναρξη Εγγραφών για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, 2022 Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022 Τελευταία μέρα μαθημάτων
24 - 28 Ιανουαρίου, 2022 Τελικές Εξετάσεις