Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Ημερολόγιο

Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2020
Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 02 Μαρτίου Δημόσια Αργία - Καθαρά Δευτέρα
Τετάρτη, 25 Μαρτίου Αργία - Εθνική Εορτή
Τετάρτη, 01 Απριλίου Αργία - Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 10 Απριλίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα
Δευτέρα, 27 Απριλίου Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα
Παρασκευή, 01 Μαΐου Δημόσια Αργία - Εργατική Πρωτομαγιά
Παρασκευή, 22 Μαΐου Τελευταία Μέρα Μαθημάτων
25 - 29 Μαΐου Τελικές Εξετάσεις
Δευτέρα, 01 Ιουνίου Έναρξη Εγγραφών για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
Περίοδος: ΣΕΠ 2020 - ΙΑΝ 2021
Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου Αργία - Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου Έναρξη Εγγραφών για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα
Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου, 2021 Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα
Τετάρτη, 06 Ιανουαρίου, 2021 Θεοφάνια (Δημόσια Αργία)
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021 Τελευταία μέρα μαθημάτων
18 - 22 Ιανουαρίου, 2021 Τελικές Εξετάσεις